Polecamy

Stanisław Fryder © Archiwum
[2/7]

Stanisław Fryder

Nekrolog: Kurier Poznański 1920.07.23 R. 15, nr 166

Granice zachodnie Polski, z takim trudem wywalczone przez Wielkopolan w dramatycznym zrywie powstańczym potwierdzone zostały Traktatem Wersalskim. Traktat został podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone, jednak dokumenty ratyfikacji złożono dopiero 10 stycznia 1920 roku w Paryżu i z tą datą wszedł w życie. Ustalił naszą zachodnią granicę.

Najnowsze wiadomości

reklama