Polecamy

Stanisław Fryder © Ze zbiorów Muzeum Śremskiego w Śremie
[1/7]

Stanisław Fryder

Sztab I Batalionu 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich (sierpień 1919 r.); od lewej: ppor. Stanisław Szymendera, ppor. Stanisław Fryder, por. Ignacy hr. Mielżyński – d-ca I bat., kpt Zygmunt Łęgowski – d-ca 2 Pułku Strz. Wlkp., por. Czesław Konwerski, oficer o nazwisku nieustalonym. (zdjęcie ze zbiorów Muzeum Śremskiego w Śremie).

Granice zachodnie Polski, z takim trudem wywalczone przez Wielkopolan w dramatycznym zrywie powstańczym potwierdzone zostały Traktatem Wersalskim. Traktat został podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone, jednak dokumenty ratyfikacji złożono dopiero 10 stycznia 1920 roku w Paryżu i z tą datą wszedł w życie. Ustalił naszą zachodnią granicę.

Najnowsze wiadomości

reklama