Gmina Kwilcz przetarg rozstrzygnęła, gmina Chrzypsko Wielkie ogłosiła

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Jeszcze w czerwcu władze gminy Kwilcz ogłosiły przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Kurnatowicach. Przypomnieć tu warto, że wcześniej, tego typu modernizację przeprowadzono w Kwilczu.

Przetarg już rozstrzygnięto, przypomnieć tu należy, że do zadań wykonawcy należeć będzie modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w Kurnatowicach, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz remontem obiektu. Zadanie obejmuje również montaż pompy głębinowej na studni nr 1.

Władze gminy poinformowały, że na zadanie planują przeznaczyć 900 000 złotych. Z kolei gmina poinformowała, że zadanie zrealizuje firma IMTECHNIKA Sp.z o.o. z Kruszewa. Podkreślono, że wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Zadanie ma być wkrótce realizowane.

Tymczasem w gminie Chrzypsko Wielkie również ogłoszono przetarg poniekąd związany z wodociagami. Ten dotyczy dwóch rzeczy, a mianowicie Modernizacji drogi oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łężce. Pierwsze zadanie dotyczy przebudowa drogi o długości 270 mb, szerokości 3 metrów. Nawierzchnia drogi ma być wykonana z kostki betonowej. Z kolei druga część tego zadania dotyczy wykonania sieci wodociągowej polegającej na wymianie części wodociągu, zasuwy i wykonaniu przyłączy ze studzienkami wodomierzowymi – 8 szt. Ponadto wykonawca musi przenieść hydrant w nowe miejsce, zainstalować pięć lamp solarno – wiatrowych oraz postawić stojak dla rowerów.

Oferty można składać do 27 lipca, z kolei zadanie ma zostać wykonane do grudnia tego roku.

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Dodaj ogłoszenie