Jakie inwestycje planowane są w 2022 roku w gminie Międzychód?

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pixabay
Udostępnij:
Końcówka roku, to wzmożony czas dla władz poszczególnych gmin oraz radnych, bo to okres, gdy opracowywany jest, a następnie uchwalany budżet na kolejne 12 miesięcy. Postanowiliśmy sprawdzić – ile samorządy planują wydać na inwestycje i co może powstać.

Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny przedstawił już Radzie Miasta projekt budżetu na 2022 rok. Ustalono w nim, że dochody na rok 2022 mają wynieść 86 200 834,00 zł, z czego: dochody bieżące w kwocie 85 615 134,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 585 700,00 zł.

Z kolei ustalono wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 89 550 834,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 85 466 859,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 980 146,21 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 126 788,44 zł; dotacje 6 920 248,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 887 213,00 zł; wydatki na obsługę długu 552 464,00 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 4 083 974,35 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone będą również na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14 932 537 zł. Burmistrz w propozycji uchwały wskazał również, że deficyt budżetu ma wynieść 3 350 000 zł i być sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z powyższym, na zadania majątkowe, a więc inwestycje, jakie w mieście i gminie będą miały szansę powstać zaplanowano dokładnie 4 083 974,35 złotych.

Co zaproponowano? W ramach zadań związanych z transportem i łącznością: projekt budowy drogi gminnej - ul.Sokoła w Międzychodzie; budowę drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu IV etap - budowę nawierzchni ul. Wiśniowej wraz z odwodnieniem; projektu budowy dróg w Gorzyniu, Lewicach, Zatomiu Starym. Ponadto zagospodarowanie terenu w sołectwie Mokrzec; przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Międzychód, przebudowę ul.Nowej w Międzychodzie, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530 Pul.B.Chrobrego z drogą gminną nr 229586P- ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Ponadto kilkadziesiąt tysięcy złotych mają pochłonąć inwestycje przy świetlicach wiejskich i ich okolicy m.in. w Mierzynie, Tuczępach, czy Zatomiu Nowym. Aż 400 000 złotych zabezpieczono na wykup nieruchomości na potrzeby gminne. Na modernizację remizy OSP w Lewicach zaplanowano 850 000 złotych, a 215 000 zł na przebudowę budynku Urzędu Miasta w Międzychodzie. Modernizacja Zespołu Przedszkoli nr 2 - budynek przy ul. Daszynskiego w Międzychodzie, to plan wyceniony wstępnie 300 000 zł, blisko 120 000 złotych ma zostać wydane na poprawę oświetlenia na terenie gminy, a pół miliona złotych zaplanowane zostało w ramach dotacji dla BPiCAK – a dokładnie na modernizację zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego.

Z ważniejszych planów inwestycyjnych warto również wspomnieć o zagospodarowaniu terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie, na które zaplanowano 100 tysięcy złotych.

Czy jednak takie inwestycje powstaną? Jest to propozycja władz, która wkrótce będzie omawiana przez radnych i to właśnie oni zdecydują o ostatecznym kształcie budżetu na 2022 rok.

Omikron dotarł do Europy

Wideo

Dodaj ogłoszenie