Międzychód nie skorzystał z „Czystego Powietrza”. Burmistrz wyjaśnią dlaczego

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Archiwum nm
W połowie września m.in. na Facebooku Polskiego Alarmu Smogowego pojawiło się zestawienie blisko 500 gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze – dopłacającego do wymiany kotłów na węgiel i drewno. 

Jak wyliczono, to jedna piąta z wszystkich samorządów gminnych w Polsce:

- Cieszymy się z tak masowego udziału gmin w dystrybucji środków na wymianę kotłów i pieców. Dziwi jednak wciąż duża liczba gmin, które postanowiły w programie nie uczestniczyć, mimo, że mogą otrzymać na ten cel 30 tys. złotych rocznie – powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego na stronie internetowej PAS.

 

Na opublikowanej przez Alarm Smogowy liście znajdują się również gminy z Wielkopolski, w tym Międzychód. Burmistrza Krzysztofa Wolnego zapytaliśmy, dlaczego kierowany przez niego samorząd nie przystąpił do programu, a także o to, co gmina robi, by poprawić jakość powietrza.

Szef międzychodzkiego samorządu wyjaśnił nam, że rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” zaczął obowiązywać pod koniec 2018 r. Od tej daty można było składać wnioski do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny.

- Od początku system okazał się niewydolny. Mimo wysokich środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, w dwóch pierwszych latach od uruchomienia nie cieszył zainteresowaniem ze strony właścicieli domów jednorodzinnych. Szczególnie mało wniosków wpłynęło od gospodarstw domowych o niskich dochodach, gdzie potrzeby w tym zakresie są największe. Z perspektywy czasu widać, że jest to kolejny niedopracowany i czysto propagandowy program, który ma wskazywać na rzekome zainteresowanie kwestiami walki z niską emisją ze strony ministerstw odpowiedzialnych za ochronę środowiska i transformację energetyczną. Dopiero pod koniec 2020 r., po włączeniu się samorządów i pomocy z ich strony w realizacji rządowego programu zaczęły zmieniać się niekorzystne do tej pory statystyki – wyjaśnia nam.

Jak dodaje, Gmina Międzychód postanowiła nie podpisywać porozumień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ponieważ już od 5 lat realizuje swój własny program poprawy jakości powietrza.

- W 2016 roku z mojej inicjatywy, Rada Miejska w Międzychodzie przyjęła stosowną uchwałę umożliwiającą dofinansowanie z budżetu Gminy Międzychód działań o charakterze proekologicznym - wskazuje.

Aktualnie mieszkańcy gminy mogą skorzystać z dofinansowania do następujących zadań poprawiających jakość powietrza:

1. trwałej likwidacji systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym i ich zamianie na ogrzewanie proekologiczne (kotły 5 klasy i typu Ekoprojekt, kotły gazowe, olejowe, na biopaliwa, ogrzewanie elektryczne) – 240 inwestycji w latach 2019-2021;
2. zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła – 10 inwestycji w latach 2019-2021;
3. zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych – 130 inwestycji w latach 2019-2021;
4. podłączenia do węzła sieci ciepłowniczej.

- Oprócz działań dotyczących poprawy jakości powietrza nasi mieszkańcy mogą otrzymać także dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej, demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest oraz od tego roku 70 % dotację na zakup zbiorników na deszczówkę. Należy podkreślić, że przyznawane dofinansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych zarówno jedno- jak i wielorodzinnych – zaznacza burmistrz.

Z zestawienia wynika, że w latach 2019-2021 z dofinansowaniem Gminy Międzychód zlikwidowano aż 240 pieców zanieczyszczających powietrze. Jest ono popularne z uwagi na to, że wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu źródła ciepła (nie więcej niż 4 000 zł do jednego zadania). Co ważne przy przyznaniu dofinansowania nie obowiązują żadne kryteria dochodowe. Procedura składania wniosków i wypłaty środków jest maksymalnie uproszczona.

- Środki budżetowe jakie przeznaczyliśmy w omawianym okresie na finansowanie zadań proekologicznych to ponad 1,700 mln. zł (ok. 577 tys. zł w 2019 r.; ok. 385 tys. zł w 2020 r. i aż 755 tys. zł w roku bieżącym). W związku z bardzo dobrym funkcjonowaniem naszego programu nie widzimy konieczności podpisywania porozumień na obsługę „Czystego Powietrza” – kończy Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny.

Czas zimowy i letni przez kolejne 5 lat

Wideo

Dodaj ogłoszenie