Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie

Materiał informacyjny Gminy Chrzypsko Wielkie
Udostępnij:

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie

(uchwała intencyjna nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r.)

Ww. projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie o godzinie 15:00, w sali nr 10.

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerem telefonu: 690-844-011 w godz. 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej,w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2022 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, w terminie do dnia 24 maja 2022r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie.

Uwagi złożone po ww. terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt
mgr inż. Edmund Ziółek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie