Ochotnicy otrzymali dodatkowe środki z WFOŚiGW oraz PSE

Jakub Czekała
Jakub Czekała
OSP Kwilcz
Cieszą się strażacy ochotnicy z terenu powiatu międzychodzkiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił właśnie, kto otrzyma dofinansowania na sprzęt.

Ochotnicy zyskali w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2020 r. część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP „Mały Strażak”, gdzie maksymalna wysokość dotacji dla jednostki wynosiła 25 000 złotych. Jednostki wnioskowały o środki na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, ale też ochrony osobistej, jak umundurowanie specjalne, hełmy, buty, czy rękawice.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej od wielu lat przeprowadza tego typu konkurs na dodatkowe środki, które poprawiają by ochotniczych straży pożarnych. W tym roku – jak informowali przedstawiciele Funduszu, ostateczna decyzja odnośnie tego, komu przydzielona zostanie dotacja na sprzęt, należała do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, to on po otrzymani listy prawidłowo przygotowanych projektów w ramach konkursu, zatwierdzał – które jednostki otrzymały niezbędne dofinansowanie.

Z terenu powiatu międzychodzkiego wsparcie trafi do trzech jednostek OSP. „;Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaków dla OSP w Chrzypsku Wielkim”, to projekt, jaki przygotowali strażacy z Chrzypska Wielkiego – tym samym ratownicy zadbają o własne bezpieczeństwo podczas działań, inwestując w lepszy, bezpieczniejszy, a przede wszystkim nowocześniejszy ubiór.

Z kolei ochotnicy z Kwilcza realizować będą projekt pod nazwą: „Poprawienie łączności podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków ratowników OSP z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu”. W tym wypadku do jednostki kupowany będzie sprzęt służący do poprawy komunikacji i łączności między ochotnikami podczas akcji.

Cieszyć się mogą również strażacy z Łowynia. Można powiedzieć, że podwójnie. Po pierwsze otrzymają pieniądze z WFOŚiGW w Poznaniu na „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Łowyń”, po drugie ochotnikom udało się również zdobyć grant z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Strażacy z Łowynia będą realizować działanie pod nazwą: „Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Projekt nagrodzono pod warunkiem uwzględnienia modułu edukacyjnego dot. zdarzeń pożarowych na terenie i w sąsiedztwie naszych linii i stacji”. W tym wypadku wysokość grantu wynosi do 20 000 złotych.

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie