Powiat międzychodzki: Trwają żniwa. Niestety dochodzi też do pożarów pól. Warto przestrzegać BHP

Jakub Czekała
Jakub Czekała
OSP Kwilcz
W środę późnym popołudniem strażacy z terenu naszego powiatu zostali zaalarmowani do pożaru pola przy drodze krajowej nr 24, na wysokości miejscowości Rozbitek

Na miejsce wysłano strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie oraz ochotników – jeden zastęp z Kwilcza oraz dwa z Kurnatowic.

Jak poinformowali ochotnicy z Kwilcza, po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do ugaszenia pozostałości zboża w kombajnie, następnie po przybyciu kolejnych jednostek na miejsce pożaru ugaszono ściernisko, obroniono zboże na pniu na sąsiednim polu. 

Sprawne działania zapobiegły większemu pożarowi. Tymczasem rolnikom przypominamy, by podczas zbioru plonów pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Apel swego czasu wystosowali również międzychodcy strażacy, którzy w okresie wakacyjnym odnotowują więcej zdarzeń. Przede wszystkim należy pamiętać, by maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów, czy pras do słomy.

- Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zabezpieczenie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic zabezpieczymy ciągniki z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozy z wodą. W niektórych miejscowościach przed rozpoczęciem prac żniwnych wyznaczane są dyżury ustalające, którzy rolnicy w danym dniu zabezpieczają tego typu sprzęt tak, by pozostali mogli spokojnie żniwować. Jest to inicjatywa godna naśladowania, gdyż działania podejmowane przed przybyciem jednostek straży pożarnej wydatnie ograniczają wysokość strat – wskazują strażacy.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używania ognia otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie.

Warto również pamiętać, że w czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m,

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

4) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,

5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

6) od granicy działki - 4 m.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

- Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania: roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin, ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych - dodają.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymana pomoc finansowa (płatności ONW) na wspieranie działalności rolniczej.

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Dodaj ogłoszenie