Znamy projekt budżetu powiatu międzychodzkiego. Zobacz!

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pixabay
Udostępnij:
Przewodniczący Zarządu Rady Powiatu Międzychodzkiego starosta Rafał Litke przedstawił w połowie listopada tego roku projekt budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2022 rok. Sprawdziliśmy, jakie są założenia.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że dochody budżetu powiatu na rok 2022 mają wynieść 71.479.790,30 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 55.129.861,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.349.929,30 zł. Z kolei wydatków jest więcej, bo ustala się je w łącznej kwocie 75.436.678,45 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 55.104.898,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.331.779,95 zł. Natomiast deficyt w kwocie 3.956.888,15 złotych zostanie sfinansowany przychodami z: kredytów – 437.404,00 złotych, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.371.849,81 zł, a także przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków – 147.634,34 zł.

A co z inwestycjami? W ich ramach zaplanowano środki na: 1. Realizację zadania „poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą” ogólny koszt 6.000.000+ nadzór 60.000. Warto dodać, że zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.400.000 złotych.

Ponadto zaplanowano środki na - dotację celową przekazaną dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021 pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w wysokości 307.074,31 zł. Projekt jest realizowany w latach 2017-2022. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w DPS Łężeczki środki na dokumentację projektową związaną z termomodernizacja budynków oraz montaż klimatyzatora w gabinecie lekarskim. A także - w DPS Piłka-Zamyślin przygotowanie terenu pod budowę miejsc rekreacyjnych.

Ruszyły zapisy na trzecie szczepienie dla młodzieży

Wideo

Dodaj ogłoszenie