Zobacz plany budżetowe gmin Sieraków, Kwilcz i Chrzypsko Wielkie

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pixabay
Udostępnij:
Niedawno pisaliśmy o planach budżetowych gminy Międzychód. Dziś czas na pozostałe trzy samorządy gminne na terenie powiatu międzychodzkiego, a więc Sieraków oraz Kwilcz i Chrzypsko Wielkie.

Uchwały budżetowe są obecnie tematem spotkań radnych z władzami poszczególnych gmin. Zazwyczaj w grudniu są one ostatecznie uchwalane. Sprawdźmy zatem, co zaproponowały władze gminy Sieraków.

Jeśli chodzi o dochody ogólne, to te w 2022 roku przewiduje się w wysokości 41.692.375,35 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 41.120.019,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 572.356 zł. Z kolei wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 42.607.375,35 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 40.857.470,16 zł; wydatki majątkowe w wysokości 1.749.905,19 zł.

Jeśli chodzi o inwestycje, to w ramach wydatków majątkowych planowana jest między innymi przebudowa nawierzchni drogi we wsi Śrem, obręb Chalin (270 000 złotych), dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzępowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzępowo (22 000 zł); dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (100 000 zł); modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego (30 000 zł); do tego po 50 000 zł na program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków oraz na programy kompleksowej przebudowy dróg wiejskich oraz miejskich w gminie Sieraków. Ponadto ponad 780 000 zł zabezpieczono na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi, a konkretnie dla Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków. Jest to zadanie wpisane do Wieloletnie Prognozy Finansowej.

Przejdźmy teraz do planów gminy Kwilcz. W przypadku tego samorządu dochody przewidziano w łącznej kwocie 27.298.966,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 27.275.402,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 23.564,00 zł. Natomiast wydatki budżetu na 2022 rok ustalono na 28.225.537,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.162.037,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.063.500,00 zł.

Jakie propozycje za ponad milion złotych zaproponowały władze gminy Kwilcz? 580 000 zł zabezpieczono na modernizację oczyszczalni w Luboszu, 123 500 zł, to przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz - Stara Dąbrowa, a 200 000 zł ma pomóc w budowie przedszkola w Kwilczu. Z ważniejszych rzeczy, to jeszcze budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz – 65 000 zł, a także 40 000 zł zabezpieczone na dopłaty do wymiany pieców.

I pora na Chrzypsko Wielkie. Kwotę dochodów ustalono na 19 432 007,00 zł, z tego: dochody bieżące - 14 811 847,00 zł, dochody majątkowe - 4 620 160,00 zł. Wydatki mają wynieść e 10 744 868,06 zł, z czego na inwestycje aż 6 353 008,68 zł.

Co może powstać? Sporą część planu stanowi budowa kanalizacji w miejscowości Białcz. Na to zadanie zabezpieczono aż 3 602 719 zł, na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Chrzypsko Małe, Charcice Łąki, Mylin (Dąbrowa) przeznacza się 600 000 zł, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, to ponad 1,7 mln zł. Z większych zadań należy jeszcze wskazać zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim oraz wycenianą na 60 000 zł modernizację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ruszyły zapisy na trzecie szczepienie dla młodzieży

Wideo

Dodaj ogłoszenie