Mała Ojczyzna - Duża Sprawa. Ostatni dzień plebiscytu

Iwona Paroń
Mała Ojczyzna - Duża Sprawa to plebiscyt dedykowany władzom w powiecie międzychodzkim. Dziś ostatnia szansa aby ocenić włodarzy gmin i powiatu.

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa to plebiscyt, który pozwala na ocenę rządzących w powiecie międzychodzkim. W listopadzie minęły dwa lata od wyborów samorządowych. Podczas nich mieszkańcy głosowali na kandydatów na burmistrza, wójta i starostę. Jak po upływie kadencji ich oceniają?

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa. Pokażmy, że Polacy potrafią nie tylko narzekać, ale też docenić ludzi za ich kompetencje i sumienną pracę. Głosujemy do 9 grudnia włącznie na naszym portalu miedzychod.naszemiasto.pl wysyłając SMS na TAK lub NIE pod numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT).

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa - Julian Mazurek, starosta powiatu międzychodzkiego

Julian Mazurek (Polskie Stronnictwo Ludowe) funkcję starosty powiatu międzychodzkiego pełni nieprzerwanie od 1998 roku, czyli od momentu, kiedy powołano do życia ten szczebel administracji. Powiat międzychodzki jest organem założycielskim Szpitala Powiatowego w Międzychodzie. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych zdań, jakie powiat ma na swoich barkach. W ostatnich latach w tej dziedzinie nastąpiły w naszym powiecie poważne i znaczące zmiany. Przez wiele lat dyskutowano nad koniecznością rozbudowy międzychodzkiej lecznicy. Nieco ponad rok temu oddano do użytku nowy pawilon szpitala, co z pewnością należy uznawać za sukces.
- Największym sukcesem w bieżącej kadencji jest rozbudowa szpitala powiatowego poprzez oddanie do użytku nowo wybudowanego pawilonu diagnostyczno - zabiegowego oraz lądowiska. Realizacja zadania zapewniła kontynuację usług zdrowotnych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz reaktywację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Neonatologicznego. Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych, z czego powiat międzychodzki zagwarantował prawie 8 milionów złotych, a SPZOZ ze swoich środków ok. 2 miliony złotych. Pozostałą kwotę, blisko 14 milionów złotych, pozyskano z pożyczki w ramach środków unijnych z Inicjatywy JESSICA. Również gminy naszego powiatu wsparły realizację tej inwestycji - mówi starosta, Julian Mazurek.
Niemal co roku powiat poprawia jakość dróg powiatowych, po których jeździmy. Potrzeb jest z pewnością zdecydowanie więcej, ale na realizację wszystkich brakuje pieniędzy. To właśnie jest jedną z największych bolączek powiatowej administracji.
- Nastąpiła zmiana kryteriów w zakresie pozyskania środków na budowę dróg lokalnych, która ograniczyła możliwość ich pozyskania przez małe powiat. Ponadto jest propozycja zmiany przepisów w zakresie prawa geologicznego skutkująca odebraniem powiatowi międzychodzkiemu dochodów z tytułu opłaty z eksploatacji węglowodorów - mówi starosta.
Pomimo tego w 2014 roku przebudowano 2,8 km dróg, wyremontowano 0,3 km dróg, przeprowadzono remonty cząstkowe na 137,1 km bitumicznych dróg powiatowych i przeprowadzono profilowanie i równanie na 51,8 km gruntowych dróg powiatowych. W 2015 roku było to kolejno 0,7 km i 0,2 km dróg. Remonty cząstkowe przeprowadzono na 139,2 km bitumicznych dróg powiatowych, a profilowanie i równanie na 56 km gruntowych dróg powiatowych.

Jestem na TAK – wyślij SMS PMI.5.TAK na numer 72355 (2,46 zł z VAT)
Jestem na NIE – wyślij SMS PMI.5.NIE na numer 72355 (2,46 zł z VAT)

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa - Krzysztof Wolny, burmistrz gminy Międzychód

Krzysztof Wolny burmistrzem gminy Międzychód został po raz pierwszy w grudniu 2014 roku. W drugiej turze głosowania uzyskał mocny mandat społeczny, pokonując Agnieszkę Leśniewską (KWW Gospodarny Międzychód) niemal we wszystkich obwodach głosowania. Burmistrz już w kampanii wyborczej obiecywał szereg zmian. W stylu budzącym społeczny sprzeciw zwalniał z pracy osoby wcześniej związane z gminą, a kojarzone z obozem poprzedniej władzy. Do historii przejdą protesty związane z pomysłem łączenia gminnych szkół i przedszkoli w zespoły szkolne i przedszkolne, czy protesty przeciwko zmianom w Klubie Integracji Społecznej. Od początku Krzysztof Wolny podkreślał, że gmina Międzychód musi zacząć się rozwijać gospodarczo. Mówił, że trzeba postawić na promocję gminy w świecie biznesu i wśród organizacji zajmujących się gospodarką. Dlatego też cała seria wyjazdów i wizyt w ambasadach, izbach gospodarczych itd. Wiele kontrowersji wzbudzają przyznawane gminie nagrody, jak choćby już dwukrotna nagroda w postaci tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego. Przeciwnicy burmistrza uważają, że to nagrody, których kupno kosztuje gminę zbyt wiele. Burmistrz uważa, że to najlepszy sposób na promocję gminy w kraju. Są też jednak sukcesy, jak choćby oferta kulturalna w gminie. Burmistrz od początku zaznaczał, że chce połączyć jednostki kultury w jeden podmiot. Nie uzyskał zgody na formalne połączenie, ale organizacyjnie to zrobił. Dziś mieszkańcy chwalą propozycje Centrum Animacji Kultury wraz z jego różnymi oddziałami. Dobrym pomysłem było też wdrożenie w gminnych przedszkolach lekcji nauczania pływania dla dzieci 5 i 6-letnich. Program realizowany jest od tego roku. Bez wątpienia jako sukces burmistrza należy uznać dokończenie budowy południowo - zachodniej obwodnicy miasta. Buduje się mieszkania komunalne. W przyszłym roku po latach rozmów ma w końcu powstać obwodnica Łowynia. Rozpoczęła się budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Jedynka, na budowę której miasto czekało latami.
- Cieszę się, że sukcesywnie zmniejszamy zadłużenie gminy i nie hamujemy przy tym inwestycji. Mało tego, cały czas wprowadzamy nowe. W przyszłym roku chcemy się przymierzyć do budowy nowego przedszkola przy ul. Gwardii Ludowej. Pracujemy też nad Parkiem Technologicznym w Gorzyniu - mówi Krzysztof Wolny.

Jestem na TAK – wyślij SMS PMI.1.TAK na numer 72355 (2,46 zł z VAT)
Jestem na NIE – wyślij SMS PMI.1.NIE na numer 72355 (2,46 zł z VAT)

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa - Witold Maciołek, burmistrz gminy Sieraków

W gminie Sieraków od 2014 roku na fotelu burmistrza zasiada Witold Maciołek. Nie pierwszy raz. To jego druga kadencja, co oznacza, że od 6 lat dba o funkcjonowanie gminy Sieraków oraz jej mieszkańców. Wybory 16 listopada 2014 roku były dla niego ogromnym sprawdzianem. Witold Maciołek nie walczył jak jego koledzy z rywalami ubiegającymi się o fotel burmistrza. Walczył o poparcie mieszkańców gminy Sieraków przekraczające 50 procent głosów, ponieważ był jedynym kandydatem w wyborach samorządowych na burmistrza. W rozmowie podsumowującej pierwszą kadencję podkreślał, że kolejne cztery lata pracy na rzecz gminy są dla niego ważne, ponieważ chce dokończyć działania, które już podjął. To zdecydowanie pierwszy rok z sześciu lat był dla niego najtrudniejszy. Walczył wówczas o stabilną sytuację ekonomiczną, która pozwoli mu na inwestowanie w rozwój. Udało się i to właśnie pierwsza kadencja przyniosła największe zmiany, takie jak modernizację Słoneczka, zmianę siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej czy rozwiązanie kłopotliwych sytuacji spowodowanych reformą w przedszkolu i szkołach podstawowych. Największy sukces burmistrza Maciołka to jednak budowa hali widowiskowo -sportowej, która kosztuje kilkanaście milionów złotych. Zadanie jest w dużej mierze finansowane ze środków zewnętrznych dzięki rozwiązaniom, które zakwalifikowały zadanie do programu Lemur. Istotne jest też zawarcie porozumienia ze spółką Skarbu Państwa, dzięki któremu gmina stworzy centrum sportowo - rekreacyjne i zrezygnuje z kłopotliwej oraz kosztownej dzierżawy gruntu pod stadion miejski. Nie na wszystkich płaszczyznach spawy mają się tak dobrze. Są dziedziny, które przynoszą smak porażki. To nadal brak porozumienia w sprawie pływalni należącej do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Nie udało się wypracować kompromisu, który przywróci basen mieszkańcom. Jak sam przyznaje, porażką jest też brak monitoringu w mieście. Działania wandali wciąż są bowiem widoczne. Burmistrz Sierakowa wciąż szuka sposobu na zmianę porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, dzięki któremu udałoby się zmniejszyć koszty funkcjonowania Gimnazjum w Zespole Szkół w Sierakowie. Nadal też pod znakiem zapytania stoi odbudowa kościoła poewangelickiego, ponieważ nadal nie udało się pozyskać środków na ten cel.

Jestem na TAK – wyślij SMS PMI.2.TAK na numer 72355 (2,46 zł z VAT)
Jestem na NIE – wyślij SMS PMI.2.NIE na numer 72355 (2,46 zł z VAT)

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa - Stanisław Mannek, burmistrz gminy Kwilcz

W gminie Kwilcz od sześciu lat fotel wójta obejmuje Stanisław Mannek. W wyborach samorządowych w 2014 roku pokonał trzech rywali, w tym dwie kobiety. Podobnie jak koledzy w ostatnich dwóch latach stanął przed wyzwaniem oświatowym jakie przyniosły reformy szkolnictwa. Udało mu się jednak zadowolić rodziców najmłodszych mieszkańców. W 2016 roku mimo wątpliwości utworzono oddział klasy pierwszej w Zespole Szkół w Kwilczu. Nie to jednak jest największym sukcesem wójta. Sam nadal cieszy się z utworzenia Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza. Oferta ośrodka kultury wciąż staje się bogatsza, a mieszkańcy coraz chętniej z niej korzystają. Dzieci uczęszczają na sekcje, a dorośli nie tylko uczestniczą w dedykowanych im zajęciach, ale korzystają z przygotowanych w CKiE występów. Ponadto CKiE ściśle współpracuje z jednostkami oświatowymi. Poza kulturą wójt Mannek odnosi sukcesy w gospodarce. Udało mu się zainteresować gminnymi terenami inwestorów. Dla mieszkańców najważniejsza zmiana to rosnąca w gminie liczba mieszkań. Po negocjacjach z Agencją Nieruchomości Rolnych udało się bezkosztowo przejąć budynki w Chudobczycach, a nawet zawrzeć porozumienie w sprawie finansowania ich remontu. ANR przekaże bowiem część środków na prace remontowe lokali przekazanych gminie. Ponadto gmina wsparła Diakonijną Spółkę Zatrudnienia, która także przygotowała mieszkania dla osób z nią związanych. Co jeszcze działo się przez ostatnie dwa lata? Druga kadencja wójta to jednak także kontynuacja problemów z oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat mówi się o potrzebie modernizacji zarówno oczyszczalni w Luboszu, jak i w Kwilczu. Nadal jednak nie ma środków, które pozwolą na realizację inwestycji, co wpłynęłoby pozytywnie na środowisko, ponieważ systemy w których pracują są przestarzałe. Być może poprawiająca się sytuacja ekonomiczna gminy przyniesie zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że kondycja finansowa pozwala na realizację zadań, które nie zostały wcześniej zapisane w gminnym budżecie. Po rewitalizacji skweru i parku w Kwilczu skończyła się jednak dobra passa inwestycji dotowanych środkami zewnętrznymi. Być może zmieni się to po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach nowego rozdania środków unijnych.

Jestem na TAK – wyślij SMS PMI.3.TAK na numer 72355 (2,46 zł z VAT)
Jestem na NIE – wyślij SMS PMI.3.NIE na numer 72355 (2,46 zł z VAT)

Mała Ojczyzna - Duża Sprawa - Edmund Ziółek, burmistrz gminy Chrzypsko Wielkie

Gmina Chrzypsko Wielkie to gmina wiejska. Najmniejsza w powiecie międzychodzkim. Także w niej potrzebny jest zarządca. Od sześciu lat zajmuje się tym Edmund Ziółek. Rok 2016 to dla niego szósty rok pracy na stanowisku wójta gminy Chrzypsko Wielkie. Podczas ostatnich wyborów w 2014 roku zmierzył się z młodszym od siebie mieszkańcem gminy Chrzypsko Wielkie. 17 listopada dowiedział się o wygranej w wyborach samorządowych. Drugą kadencję, której połowa właśnie mija, zaczynał z konkretnym planem działania. Jego cel na czteroletnią kadencję to budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim. Dzięki temu dzieci nie tylko zyskają zdecydowanie lepsze warunki do zajęć z wychowania fizycznego, ale uda się wygospodarować sale lekcyjne, dzięki czemu poprawi się sytuacja lokalowa chrzypskiej szkoły. Budowa miała rozpocząć się latem 2016 i zakończyć do sierpnia 2017 roku. Gotowy jest już projekt inwestycji opiewającej na kwotę około czterech mln zł. Ogłoszony został nawet przetarg na wykonanie zadania, ale okazało się, że oferty opiewają na kwoty wyższe niż finanse, którymi dysponuje gmina. Przetarg unieważniono, a wójt wciąż szuka możliwości finansowania budowy sali. W tej kadencji udało mu się natomiast pozyskać duże pieniądze na poprawę infrastruktury drogowej. Małymi krokami finiszuje budowa dróg osiedlowych na osiedlu przy wjeździe do Chrzypska Wielkiego. Gmina otrzymała też pieniądze na przebudowę ulicy Jeziornej. Przy tej okazji uda się częściowo wyjaśnić sytuację własnościową gruntów między Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska a gminą. Ta kadencja to także budowa strażnicy w Orlu Wielkim, dzięki czemu strażacy nie będą musieli korzystać z uprzejmości innych. Zdecydowanie więcej wydarzyło się w poprzednich czterech latach kadencji, kiedy to do użytku oddano boisko sportowe Orlik, a oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim przeszła modernizację. Udało się także zagospodarować poddasze w gminnym przedszkolu i opuścić kolejne pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, który został reaktywowany. Jedną z decyzji wójta było też uporządkowanie sprawy ośrodka zdrowia, który funkcjonuje w jednym budynku, a nie jak dotychczas w dwóch siedzibach. Pod znakiem zapytania stoi jednak poziom usług w ośrodku i dostępność lekarzy.

Jestem na TAK – wyślij SMS PMI.4.TAK na numer 72355 (2,46 zł z VAT)
Jestem na NIE – wyślij SMS PMI.4.NIE na numer 72355 (2,46 zł z VAT)

Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3