Ponad 6 milionów na inwestycje w gminie Międzychód

Jakub Czekała
Jakub Czekała
(Zdjęcie ilustracyjne) W budżecie na 2021 rok zaplanowano kilka inwestycji drogowych na terenie gminy Międzychód
(Zdjęcie ilustracyjne) W budżecie na 2021 rok zaplanowano kilka inwestycji drogowych na terenie gminy Międzychód Archiwum Krzysztof Sobkowski
Jest już projekt budżetu gminy Międzychód na 2021 rok. Na jakie inwestycje mogą liczyć mieszkańcy?

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Międzychód podejmowana będzie najważniejsza uchwała danego roku, a więc zatwierdzenie nowego budżetu, jaki władze gminy realizować będą w kolejnym roku. Projekt wydatków i wpływów na 2021 rok już powstał, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, na jakie inwestycje mogą liczyć mieszkańcy gminy w kolejnych 12 miesiącach.

Ustalono dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 96 515 308,00 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 95 768 748,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 746 560,00 zł. Z kolei wydatki budżetu ustalono na 102 011 482,00 zł, w wydatki majątkowe - 6 366 329,67 zł.

Z kolei deficyt budżetu w 2021 roku ustalono na 5 497 174,00 zł. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak to, w jaki sposób i na co zostaną wydane środki na zadania inwestycyjne.

Co więc zaplanowano?

Najwięcej środków z wynoszącej nieco ponad 6,3 mln złotych puli pochłoną kwestie oświatowe. Dwa miliony złotych zabezpieczono bowiem na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łowyniu. Ponadto 180 000 złotych zabezpieczono na projekt budowy przedszkola w tej samej miejscowości.

1 364 000 zaplanowano na inwestycje drogowe. Część z nich – na wsiach – zostanie finansowana w ramach funduszy sołeckich. Są to: budowa drogi gminnej w miejscowości Bielsko, na którą przeznaczone zostanie 37 000 złotych, a także budowa drogi w Zatomiu Starym – 25 tysięcy zł.

Z kolei najważniejsze inwestycje drogowe z budżetu gminy, to wyceniana wstępnie na ponad
700 000 złotych przebudowa ulicy Nowej w Międzychodzie, przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w Kamionnej – 150 000 złotych, drogi dojazdowe do pół, to kolejne 200 000 złotych. Ponadto 100 tysięcy złotych zaplanowano na przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Międzychód, przeprowadzenie badań i wykonanie dokumentacji dotyczącej ustawienia ekranów akustycznych na ulicy Polnej w Międzychodzie – 50 tysięcy złotych. Znalazły się również dwa projekty. Pierwszy, którego koszt może wynieść 32 tysiące złotych dotyczy budowy drogi na ul. Kwiatowej w Bielsku, z kolei drugi, to projekt budowy drogi w miejscowości Zatom Stary – 20 000 złotych.

To nie wszystko, bo w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano szereg modernizacji na świetlicach wiejskich i w ich najbliższym otoczeniu. Takie prace mają zostać przeprowadzone: w Kamionnej, gdzie ma zostać zamontowana klimatyzacja – koszt 17 000 zł, Tuczępy - modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej – koszt to nieco ponad 15,5 tysiąca złotych, Wielowieś - utwardzenie terenu przy świetlicy, wycenione na blisko 30 000 złotych, a także montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zatomiu Nowym – 14 700 zł.

Modernizują remizy strażackie

Kolejne 110 000 złotych zaplanowano na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. O ile w poprzednich latach udało się kupić kilka nowoczesnych wozów strażackich, o tyle teraz gmina stawia na modernizację infrastruktury. I tak – 15 000 zł zabezpieczono na budowę remizy OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka, a 50 000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z planowaną przebudową remizy w Lewicach. W ramach zakupów sprzętu, to 45 tysięcy złotych ma zostać przeznaczone na zakup sprężarki dla OSP Międzychód. Pozostałe środki z puli, a więc 45 tysięcy złotych – zostaną zabezpieczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pół miliona złotych zabezpieczono na poprawę oświetlenia w gminie, m.in. w Dzięcielinie, Gralewie, a także ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego oraz opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne.

Z ważniejszych zadań należy jeszcze wyróżnić modernizację placu zabaw przy ul. 600-lecia w Międzychodzie (100 000 zł), a także opracowanie ekspertyzy budowlanej i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum, na które to zabezpieczono 500 000 złotych.

Taki jest projekt przedstawiony przez burmistrza. Czy ulegnie on zmianie i niektóre zadania zostaną zmienione, o tym poinformujemy już po uchwaleniu budżetu przez radnych.

Sztuczna inteligencja “nie radzi” sobie z hejtem?

Wideo

Dodaj ogłoszenie